Od roku 2002 jsme již vyrobili desítky tisíc medailí, mincí, odlitků a odznaků. Jsme stabilní a zkušená firma.
   www.vyrobamedaili.cz - zobrazeno:    Jak objednat výrobu

Jak objednat výrobu medailí (mincí, odlitků, ...)

Doporučený postup:
Pro výrobu medailí potřebujeme vždy grafiku medaile v elektronické podobě - pro 2D medaile CDR (ver.9), pro 3D medaile - STL soubor - požadavky na formát dat níže.

Přes webové rozhraní udělejte online objednávku (v objednávce můžete uložit vaše případné grafiky). Po přijetí objednávky vám bude vystavena zálohová faktura, po jejím uhrazení zahájíme výrobu. Standardní doba dodání od uhrazení zálohy je 3 týdny.

Co dělat pokud nemáte návrh v elektronické podobě?
Pokud nemáte návrh v požadované podobě nebo máte pouze představu o návrhu, pak vám jej za příplatek připravíme. Cena za přípravu grafického návrhu pro 2D medaile je 400 Kč. Cena za přípravu grafického návrhu pro 3D medaile je 2600 Kč. Od 200 ks je cena 1 grafického návrhu (2D i 3D) již zahrnuta v ceně medailí.

Jak zadat podklady pro přípravu 3D modelu a jak to pak probíhá?
Pro přípravu 3D modelu potřebujeme:
 • Požadovanou celkovou velikost medaile - pro přípravu modelu je toto naprosto nezbytný údaj, podle kterého například rozhodujeme o "míře" detailnosti modelu, velikosti písma atd.
 • Požadované texty a jejich případné rozmístění na medaili
 • Ostatní požadované motivy na medaili - například logo, erb, znak klubu atd.
 • Požadovaný typ závěsného ouška
 • Zda bude medaile doplněna například o štítek se jmenovkou na zadní straně atd.
 • Ideální je i popsat vaší představu nebo udělat jednoduchou skicu a zaslat její foto - platí, že čím více máme informací k dispozici, tím lze vaší medaili lépe propracovat.
 • Vaše výhoda Pokud se stane, že nám nějaká informace bude chybět, budou vás naši grafici kontkatovat a vše si nejprve ujasní. Jsou zde, aby vám pomohli.
Po takto zadaných informacích můžeme připravit prvotní 3d model medaile a zašleme vám jeho kontrolní náhled (vizuál) ke kontrole. Cena za prvotní zpracování a kontrolní náhled je 500 Kč. Pokud objednávku dokončíte, není tato částka účtována a platíte pouze za model (při objednávce do 200 ks, nad 200 ks je model i prvotní zpracování s kontrolním náhledem zdarma).

Někdy se stane, že až při shlédnutí kontrolního náhledu zjistíte, že potřebujete na modelu provést změny. Pokud jsou tyto změny malého rozsahu (například úprava textů, datumů, velikost plochy pro štítek, odebrání některých prvků) připravíme vám nový náhled ke kontrole bezplatně a obratem zašleme. Pokud je změna většího rozsahu - například dojde ke změně celého tvaru medaile, výměně většiny prvků, změny erbů, podobizny za jinou fotku atp. budeme vás nejprve kontaktovat s informací o této změně a jejího případného zpoplatnění.
Požadavky na formát dat pro výrobu 2D medaile s vlastním návrhem
Grafiku pro výrobu 2D medailí dodávejte ve formátu CDR (ver.9) s následujícími požadavky:

 • barvy - pouze B/W v CMYKu (100% bílá, 100% černá)
 • obsah převeden na křivky bez obrysů
 • měřítko 1:1
 • okrajová linie minimálně 1,5 mm, pro medaile větší 50mm minimálně 2 mm okraj
 • tloušťka nejtenčí vyhotovitelné linky je 0,25 mm (spodní hranice technologických možností)
 • průměr závěsného ouška minimálně 8 mm
Požadavky na formát dat pro výrobu 3D medaile s vlastním návrhem
Grafiku pro výrobu 3D medailí dodávejte s následujícími požadavky:

 • ideální formát je STL, lze i formát OBJ nebo blend
 • model musí být uzavřený (vodotěsný)
 • měřítko 1:1
 • okrajové linie minimálně 1,5 mm, pro medaile větší 50mm minimálně 2 mm okraj
 • tloušťka nejtenčí vyhotovitelné linky je 0,3 mm (spodní hranice technologických možností)
 • průměr závěsného ouška minimálně 8 mm
 • model nesmí obsahovat záporné úhly - např. při pohledu shora na stěnu nesmí horní okraj přečnívat přes spodní okraj
 • v přípradě větších vystupujících částí musí být pamatováno na dodatečné opory pro tisk modelu (opory se následně obrušují)
 • minimální tloušťka modelu v nejtenčí části musí být alespoň 3.5 mm
 • pokud model obsahuje velké reliéní části na jedné straně, je vhodné na druhou stranu přidat rastr nebo rastrové objekty (předejte tím propadávání kovu během odlévacího procesu)
 • Pokud si nejste jisti, zašlete nám váš model a my vám jej zkontrolujeme

V případě dodání grafických podkladů v jiných než požadovaných parametrech je ke standardní zakázce učtován příplatek za přípravu - viz. Ceník.

Ukázky zpracování grafiky pro klienty, včetně výchozích materiálů
1. Dodané podklady 2. Návrh - revize a vizualizace 3. Výsledná medaile
Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka